21 DENKvaardigheden om te dealen met onze boeiende tijd!

We leven in een boeiende periode. Nooit gingen veranderingen zo snel. Nooit hadden we als mens de wereld rondom ons minder onder controle. Nooit waren de uitdagingen in de toekomst groter. Willen we als mensensoort overleven, dan leren we beter om zo snel en goed mogelijk om te gaan met deze turbulente wereld. Ook ons denken zal zich moeten aanpassen. Of het nu is in organisaties, gezinnen of op persoonlijk vlak: nadenken over nieuwe pistes, nieuwe mogelijkheden, is onvermijdelijk. We moeten daarbij durven te leren, zonder bij de pakken te blijven zitten. We moeten andere zienswijzen durven hanteren. In dit boek krijg je 21 ingangen naar 21ste-eeuwse denkvaardigheden die op een luchtige en eenvoudige manier beschreven zijn, en die helpen om een nieuwe toekomst voor jezelf en je omgeving te creëren. Veel leesplezier!

25,00 €