CHRISTEL VAN DEN BOSCH


Christel Van den Bosch is vrijwilliger in een werkgroep van het Vrouwencentrum in Sint-Niklaas. Ze was jarenlang actief lid van de Stedelijke Emancipatieraad. Problematiek zoals seksueel geweld op vrouwen ligt haar dan ook nauw aan het hart.

'Onder de ogen van de hyena' is haar debuut waarmee ze zich als auteur vestigt. Dat dit boek een aanzet en steun mag zijn voor slachtoffers om tijdig hulp te zoeken.

Onder de ogen van de hyena

Zomer 1976. Een meisje besluit voor ze aan haar laatste jaar secundair onderwijs begint, wat extra zakgeld te verdienen. Naïef, maar vol enthousiasme gaat ze aan de slag in een luxe importzaak. De zaakvoerder, Yann Debray is een autoritaire man, erg bedreven in het zakendoen, maar vooral ook in het manipuleren van mensen.

Hoe beter Yann het meisje leert kennen, hoe meer zijn duistere kant naar boven komt. Dat ondervindt ook zij wanneer hij op een gegeven moment zijn zinnen op haar zet en haar seksueel aan hem onderwerpt. Hij dwingt haar leven langs een duister pad en zonder scrupules isoleert hij haar steeds verder van haar naaste omgeving.

Zowel de psychologische als de fysieke gevolgen van haar gedwongen dubbelleven worden steeds schrijnender. Jarenlang hangt zijn schaduw over haar bestaan totdat zijn obsessie zich tegen hem keert.

In tijden van de #MeToo-beweging is dit fictief verhaal brandend actueel en lijkt zo uit het leven gegrepen.